CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

CÂU CHUYỆN YMEETME: ĐÁM CƯỚI VIÊN MÃN CỦA ANH DUẨN – KHÁNH LINH

Hôm nay Duẩn lên đây để cảm ơn Ymeet, nhờ có Ymeet mà Duẩn đã tìm được một nửa hoàn hảo còn lại. Xin trân thành cảm ơn YmeetMe. Tình yêu thường đến vào một ngày không báo trước. Và…

Đọc thêm