MẸO DÙNG YMEETME

THANH TOÁN BẰNG NHIỀU CÁCH HƠN TRÊN WEBSITE YMEETME

Dear các Ymeeters, Do quy định của Apple, kể từ bản cập nhật 5.8 của YmeetMe, các giao dịch nâng cấp tài khoản/ mua xu trên iPhone/ iPad sẽ chỉ được phép sử dụng 1 kênh thanh toán duy nhất…

Đọc thêm