PHONG CÁCH SỐNG

Quan điểm của những người nổi tiếng về “tình yêu”

– Đừng vun đắp một mối quan hệ mà trong đó bạn không được là chính mình – Oprah Winfrey, MC nổi tiếng. – Tôi là một kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn, hơi bảo thủ, mắc sai lầm, thiếu…

Đọc thêm