Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Khi xây dựng YmeetMe, chúng tôi đặt mục tiêu
Thấu hiểu và Giải quyết các vấn đề của người dùng làm trọng tâm
Từ đó, ứng dụng những kỹ năng, hiểu biết về công nghệ hiện đại như trí
tuệ nhân tạo - AI, công nghê máy học - machine learning vào xây dựng
và phát triển những tính năng và giải pháp hiệu quả, cá nhân hóa đến
từng người dùng.

YmeetMe-hen-ho-online-an-toan-1
YmeetMe-hen-ho-online-an-toan-2

Gợi ý người dùng phù hợp

Một hệ thống Recommendation phức tạp , trên cơ sở
tìm hiểu mong muốn tìm người yêu, kết bạn của từng
người dùng thông qua hành vi của họ trên hệ thống
để gợi ý những đối tượng tiềm năng và phù hợp nhất.

YmeetMe-hen-ho-online-an-toan-3

Bản sao hay Người dùng tương tự

Biến chuyện tìm một nửa hợp cả về tính cách
đến hình dáng bên ngoài trở nên dễ dàng hơn
bao giờ hết.

YmeetMe-hen-ho-online-an-toan-4

Ghép đôi ngẫu nhiên

hay Nổi bật ngay là những tính năng giúp chuyện hẹn hò
trở nên thú vị mà đôi khi tự nhiên như "duyên phận" vậy.

YmeetMe-hen-ho-online-an-toan-5

Tỷ lệ tương hợp

Độ phù hợp giữa bất cứ cặp đôi nào để người dùng
có thể đưa ra quyết định chọn một nửa thực tế
và đúng đắn hơn.

YmeetMe-hen-ho-online-an-toan-6

Tự động hóa

Với số lượng người dùng lớn và tăng nhanh,
các hoạt động quản trị và xử lý thông tin
người dùng đều được tự động hóa, giảm thiểu
sự can thiệp của con người.
YmeetMe-hen-ho-online-an-toan-7

Không ngừng cập nhật
kiến thức mới

Hiểu được rằng công nghệ là không ngừng đổi
mới và phát triển, vì thế chúng tôi luôn học hỏi và
không ngại thay đổi, cải tiến những giải pháp đã
cũ, không còn phù hợp.
YmeetMe-hen-ho-online-an-toan-8